Pověření Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci k distanční přeměně a úschově akcií

Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci (dále též „HPH“) připravil pro akcionáře způsob, jak provést přeměnu listinných akcií za zrušené zaknihované akcie, tedy jejich vyzvednutí v listinné podobě, bez fyzické přítomnosti akcionáře v sídle HPH. Akcionář si tímto způsobem zachová veškerá svá práva akcionáře a jeho akcie nebudou zpeněženy z důvodu jejich nevyzvednutí. Celá tato služba je pro akcionáře zcela bezúplatná. Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci uvedenou službu poskytuje s ohledem na současnou bezpečnostní situaci a nejistý budoucí vývoj (prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2). Více informací a odpovědi na časté dotazy se dozvíte v rozsáhlejším textu na webu společnosti.


Pro distanční přeměnu a úschovu listinné akcie společností je potřeba:

  1. vyplnit osobní údaje do formuláře pověření na této internetové stránce, údaje budou zapsané do seznamu akcionářů
  2. pověření s ověřeným podpisem zaslat do 20 kalendářních dní od vyplnění do sídla společnosti. Formulář musí být doručen do společnosti nejpozději do 20.11.2020.
  3. akcionář, který je dědicem akcií, zašle do sídla HPH spolu s řádně vyplněným formulářem rovněž ověřenou kopii rozhodnutí o dědictví s doložkou nabytí právní moci, ze kterého vyplývá skutečnost, že akcie HPH zdědil
  4. akcionář, který je právnickou osobou se sídlem mimo Českou republiku zašle do sídla HPH spolu s řádně vyplněným formulářem rovněž výpis z příslušného rejstříku s úředním překladem do českého jazyka, ze kterého bude zřejmé, která osoba je oprávněna za akcionáře jednat