Pověření Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci k distanční přeměně a úschově akcií

Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci (dále též „HPH“) připravil pro akcionáře způsob, jak provést přeměnu listinných akcií za zrušené zaknihované akcie, tedy jejich vyzvednutí v listinné podobě, bez fyzické přítomnosti akcionáře v sídle HPH. Akcionář si tímto způsobem zachová veškerá svá práva akcionáře a jeho akcie nebudou zpeněženy z důvodu jejich nevyzvednutí. Celá tato služba je pro akcionáře zcela bezúplatná. Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci uvedenou službu poskytuje s ohledem na současnou bezpečnostní situaci a nejistý budoucí vývoj (prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2). Více informací a odpovědi na časté dotazy se dozvíte v rozsáhlejším textu na webu společnosti.


Pro distanční přeměnu a úschovu listinné akcie společností je potřeba:

  1. vyplnit osobní údaje do formuláře pověření na této internetové stránce, údaje budou zapsané do seznamu akcionářů
  2. pověření s ověřeným podpisem zaslat do 20 kalendářních dní od vyplnění do sídla společnosti
  3. akcionář, který je dědicem akcií, zašle do sídla HPH spolu s řádně vyplněným formulářem rovněž ověřenou kopii rozhodnutí o dědictví s doložkou nabytí právní moci, ze kterého vyplývá skutečnost, že akcie HPH zdědil
  4. akcionář, který je právnickou osobou se sídlem mimo Českou republiku zašle do sídla HPH spolu s řádně vyplněným formulářem rovněž výpis z příslušného rejstříku s úředním překladem do českého jazyka, ze kterého bude zřejmé, která osoba je oprávněna za akcionáře jednat