Změna osobních údajů

1. Vyplnění formuláře

1. Vyplnění
2. Kontrola údajů
3. Vytištění žádosti

Vaše údaje pro identifikaci

Vyplňte prosím následující pole, aby bylo možné jednoznačně identifikovat došlou žádost s vaším záznamem v seznamu akcionářů společnosti.

Rodné číslo prosím vyplňte ve formátu bez lomítka, například: 8911100123.

Vyplňte nové osobní údaje

Adresa místa trvalého pobytu / Sídlo

Ulici vyplňte prosím i s číslem popisným. Pokud se ve vaší obci používá i číslo orientační, pak ve formátu ulice čp./čo., např: Uhelný trh 414/9.

Zasílací adresa

Adresáta vyplňte pouze pokud nejde o vaši osobu.
Ulici vyplňte prosím i s číslem popisným. Pokud se ve vaší obci používá i číslo orientační, pak ve formátu ulice čp./čo., např: Uhelný trh 414/9.
Zasílací adresa bude nastavená stejná jako výše vyplněná adresa trvalého bydliště / sídla.

Kontakty

Číslo bankovního účtu prosím vyplňte ve formátu číslo účtu/kód banky, např. 12345678/0910. V případě, že nejde o číslo účtu v České republice uveďte číslo účtu ve formátu IBAN.