Změna osobních údajů

Zažádat o změnu osobních údajů zasláním formuláře mohou akcionáři společnosti.

Změna osobních údajů je služba pro akcionáře, kteří se již účastnili přeměny akcií a tedy vlastní listinnou akci (fyzicky nebo v úschově) a jsou zapsáni v seznamu akcionářů.

Pro změny osobních údajů je potřeba:

  1. vyplnit žádost na této internetové stránce
  2. žádost s ověřeným podpisem zaslat do sídla společnosti
  3. akcionář, který je právnickou osobou se sídlem mimo Českou republiku zašle spolu s řádně vyplněným formulářem rovněž výpis z příslušného rejstříku s úředním překladem do českého jazyka, ze kterého bude zřejmé, která osoba je oprávněna za akcionáře jednat